Дампы, прошивки, комплектующие для ремонта электроники.
Личный
кабинет.
Перейти к контенту

Car Multimedia Navi страница 3

Дампы и прошивки > Car Multimedia Navi
40-60
PHANTOM DVM1317G (CA3008-5)
MODULE - CA3008-05
PROCESSOR - LUPXA255A0
NAND FLASH - K9F5608U0D
--------------------
MAIN -
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO - DL-C30_8202TQ-06
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU - SPHE8202TQ
----------------------------
TFT -
SCALER - MST716A-A-LF
SPI FLASH -
40-60
PHANTOM DVM1700g NEW (CA3008-5)
MODULE - CA3008-05
PROCESSOR - LUPXA255A0
NAND FLASH - K9F5608U0D
--------------------
MAIN -
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO - DL-C30_8202TQ-06
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU - SPHE8202TQ
----------------------------
TFT -
SCALER - MST716A-A-LF
SPI FLASH - 25VF010
40-60
PHANTOM DVM-1710 (872EC-MSD)
MODULE - 872EC-MSD
PROCESSOR - S3C2416XH-53
NAND FLASH - K9F1G08U0C
--------------------
MAIN - MB-143-144(0000-A179-05(V5)
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO - SB-143-377
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER - D5888S
CPU - SPHE8202TQ
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -
40-60
PHANTOM DVM-5500G HD (CN136-01)
MODULE - CN136-01
PROCESSOR - MCIMX31DVMN5D
NAND FLASH - K9F2G08U0D
--------------------
MAIN -
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO - CN115-03 VER C
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER - AM5766FM
CPU -
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -
40-60
MODULE - CN131-01A
PROCESSOR - S3C2440AL-40
NAND FLASH - K9F5608U0D
--------------------
MAIN - D105-01.PCB
MCU - STR731FV2T6
AUDIO - TDA7386
VIDEO - FMS6502
EEPROM -
------------------
SERVO -
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU -
----------------------------
TFT -
SCALER - MST776-I-LF
SPI FLASH - MX25L12805DMI
40-60
PROLOGI 2740T BG (DN428 V1.8 1658)
MODULE - DN428 V1.8 1658
PROCESSOR - S3C2440AL-40
NAND FLASH - K9F1G08U0C
--------------------
MAIN -
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO -
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU -
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -
40-60
PROLOGY MDD-716S
MODULE - NV3110
PROCESSOR - S3C2440
NAND FLASH - K9F1G08U0D
--------------------
MAIN -
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO -
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU -
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -
40-60
YС-002-BDJE-1M-2D-R-V1.4.1 (SITROEN CHINA)
MODULE - YC-002-BDJE-1M-2D-R-V1.4.1
PROCESSOR - MT3360BICG BTSH
NAND FLASH - TC58NVG0S3ETA00
--------------------
MAIN - XPH-3600-MB
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO -
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU -
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -
40-60
PIONEER DA-971 (SACGM2005)
MODULE - SAGM2005-V1.0C
PROCESSOR - S3C2440AL-40
NAND FLASH -
--------------------
MAIN -
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO -
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU -
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -

40-60
Red Power (TOPWAY MST786-CR103-V4)
MODULE - TOPWAY MST768-CR103-V4
PROCESSOR - MST786
NAND FLASH - THGBMBG6D1KBAIL
--------------------
MAIN - KR-AK4704-MB-V05
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO - TOPWAY MST768-CR103-V4 SERVO
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER - AM5888S
CPU - SPHE8202TQ
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -
40-60
PROLOGY MDN-1715T
MODULE -
PROCESSOR -
NAND FLASH -
--------------------
MAIN - CE7K01 mb
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO -
SPI FLASH - 4Mb
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU -
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -
40-60
YC-002-BDJE-1M2D-R-V1.4.1 (SITROEN MT3360BICG)
MODULE - SITROEN YC-002-BDJE-1M-2D-R-V1.4.1
PROCESSOR - MT3360BICG
NAND FLASH - K9F1G08U0A
--------------------
MAIN - XPH-3600-MB-06
MCU -
AUDIO -
VIDEO -
EEPROM -
------------------
SERVO -
SPI FLASH -
PICK-UPS -
DRIVER -
CPU -
----------------------------
TFT -
SCALER -
SPI FLASH -
40-60
SYM601A-V1.62-GD (TOYOTA)
TOYOTA
Chassis PCB - KD-STMAIN_V03
Mcu - 101EF51AXW (347P40EF)
Audio Mcu - BD37534FV
----------------------------------------
Chassis Servo - KD-12XH&860MCZJB_V02
Cpu - SUNPLUS SPHE8202vGQ
Sdram - winbond W9812G6JH-6
SPI Flash - MXIC MX25L3206E
Driver - AMtek AM5888SL/F
Pick-Ups - EP-HD860
-----------------------------------------
MODUL - SYM601A-V1.62-GD 2013-06-28
NAND Flash - TOSHIBA TC58NVG0S3ETA00
Processor - SiRF Atlas IV AT840
Sdram - hynix H5DU5162ETR-E31
Scaler - Techwell TW8816
40-60
FYT9023_A4 (TOYOTA)
Chassis PCB - GM9023M Ver MAIN-V1.2 2012.02.20
Mcu - STM8S207 (RBT6)
Video Mcu - FMS6502
Audio Mcu - BD37534F
Dc/Dc - M2303ADN
TV Tuner - QSD-MT-S77-1
FM Tuner - QSD-RT-L92
Year - 2012
--------------------------------------------
Chassis TFT - GM9023 Ver HSD_V1.0 2012.01.06
MODUL - FYT9023_A4_VER_D 20120320
NAND Flash - TOSHIBA TC58NVG0S3ETA00
Scaler Analog Devices - ATV7180
Processor - SiRF Atlas-IV AT840
Sdram - hynix H5DU5162ETR-E3C
Eeprom - AT88CS (0104CA)
-----------------------------------------------
Chassis Servo - 8202T+1200W+860C+SD VER-D1 2011.03.21
Driver - AMtek AM5888S L/F
Cpu - SUNPLUS SPHE8202TQ
Sdram - W9812G6IH-6
SPI Flash - cfeon T16A-75HIP
Pick-Ups - 1200W-B
Eeprom - ATMEL 24C08N
40-60
FYT9026-A5-VER-F (TOYOTA)
MODUL - FYT9026_A5_VER_F
NAND Flash - SAMSUNG K9F1G08UOD
PROCESSOR - SiRFatlasV AT551 (KRDB)
SDRAM - SAMSUNG K4T1G164QG-BCE7
SPI Flash - MXIC MX25L6445E
EEPROM - AT88SC (0104CA)
SCALER - T120TA
---------------------------------------
Chassis PCB - GEMLING GM9023M Ver MAIN-V1.6 2012.10.10
Mcu - STM8S207 (RBT6)
Video Mcu - FMS6502
Auduo Mcu - PT2312L
Sound amp - TDA7388
TV Tuner - QSD-MT-S77-1
FM Tuner - QSD-RT-L92-1
Dc/Dc - M2303ADN
Year - 2014
-----------------------------------------
Chassis Servo - GEMING TECH---DVD 8202VGQ_1117 VER-D 2013.02.23
Cpu - SUNPLUS SPHE8202vGQ
Sdram - winbond W9812G6KH-6
SPI Flash - cfeon T1675HIP
Pick-Ups - HOP-12XH
Driver - AMtek AM5888SL/F
40-60
FYT5000_MSB2531_VER_1 (TOYOTA)
Module - FYT5000_MSB2531_VER_1
Processor - ARM MSB2531
NAND Flash - SAMSUNG K9F1G08UOE
Sdram - SKhynix HT5Q1G83EFR
SPI Flash - MXIC MX25L3206E
Cpu - SUNPLUS SPHE8288A (1445-128+)
----------------------------------------------------------
Chassis PCB - GM ELECH GM5000 Ver MAIN-V1.2 2014.07.05
Mcu - STM8S207 (CBT6)
TV Tuner - QSD-MT-S77-1
FM Tuner - QSD-RT-L92-1
Driver - AMtek AM5888SL/F
Pick-Ups - 12XH
40-60
IIIOLOM OL-2802
Chassis PCB - PY-2218DT (MB)-V2 06-102218-2001 2011-12-08
Mcu - STM32F100-VCT6 (ARM)
FM Tuner - TDQ-161V01ZCB(R)
Audio Mcu - PT2348-X
Video Mcu - SGM6502
Dc/Dc - MP1584EN
Year - 2011
----------------------------------------------------
Chassis TFT - PY-2228DT(TFT)-V2 2011-12-12
SPI Flash - cfeon T80-75HCP
Scaler - T113AI
----------------------------------------------------
Chassis DVD Main - PY-2218DT(SB)-V2 2011-12-8
Cpu - MEDIATEK MT1389DE (1141-JDAL)
SPI Flash - cfeon T16-75HIP
Sdram - W9864G6XH-6
Pick-Ups - SF-HD860
Driver - SA5888
---------------------------------------------------
MODUL GPS - N000101V12
Mcu BGA - MEDIATEK ARM MT3351CNA (1135-BFTL)
NAND Flash - SAMSUNG K9F1G08UOD
Sdram BGA - hynix H5S1G63EFR
40-60
ZQA5551-128M-0003 V4.1 (TOYOTA)
Chassis PCB - CTJ-7311K-MB-3G1 2014-6-21 VER:02TH=1.6MM
Mcu - 4162ZC06 (C233SDFP)
Eeprom - HK24C02
Video Mcu - FMS6502
Audio Mcu - PT2312
TV Tuner - QSD-MT-S77-1
FM Tuner - QSD-RT-L92-1
Dc/Dc - LSP5503L
Year - 2014
------------------------------------------------
MODUL - ZQA5551-128M-0003 V4.1 2013_08_09
Mcu BGA - SiRFatlasV AT551 (KRDB)
Sdram BGA - SAMSUNG K4T1640F-BCE7
NAND Flash - SAMSUNG K9F1G08UOD
------------------------------------------
Chassis Serv Board - CTJ-7311k-SERVO-03 1200XH
Cpu - SUNPLUS SPHE202TQ
Sdram - ESMT M12L128168A-
SPI Flash - MXIC MX25L3206E
Driver - AMtek AM5888SL/F
Eeprom - ATMLH322 (02CM Y)
Pick-Ups - HOP-12XH
--------------------------------------------
Chassis TFT - CTJ-8707K-AB-TFT 20130507
Scaler - Techwell TW8816
40-60
FlyAudio 66058E04
Chassis PCB - KT660NBA5
Mcu - NXP LPC1752FBD80
Date - 2013.11.08
--------------------------------------
Processor - MEDIATEK ARM MT3360BICG
NAND Flash - SAMSUNG K9F1G08UOE
--------------------------------------
SPI Flash - MX25L1605D (SERVO FLY AUDIO)
Sdram - SKhynix H5TQ1G63EFR
Driver - AMtek AM5888SL/F
Pick-Ups - HOP-12XH
40-60
K-A5-ARM (TOYOTA Land Cruiser 200 GXR V8)
MODEL - 05N
Chassis PCB - K-6089M-05 PCB=H1.6MM ZHT20121031
Scaler - Twechwell TW8816
Mcu - 3362ZC00 (C2B8SDFP)
FM Tuner - QSD-RT-L92
Video Mcu - FMS6502
Audio Mcu - CD2312
Dc/Dc - YS2103DL
Eeprom - 24C08C
------------------------------------------------------------
Chassis Servo Board - K-60078S03 PCB=H1:2MM ZHT20130523
Cpu - SUNPLUS SPHE8202TQ
Spi Flash - MXIC MX25L3206E
Sdram - winbond W9812G6JH-6
DRIVER - AMtek AM5888SL/F
Pick-Ups - HOP-12XH
Eeprom - 24C08C
--------------------------------------
MODUL - K-A5-ARM V3.0 2013_03_04
Mcu BGA - SiRFatlasV AT551 (KRDB)
Sdram BGA - SAMSUNG K4T1640F-BCE7
NAND Flash - SAMSUNG K9F1G08UOD
Year - 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Назад к содержимому